Recents in Beach

Please check the captcha box to proceed to the destination page.
(Xác nhận bạn không phải người máy để tiếp tục)

Tỷ số thanh toán nhanh là gì và các vấn đề cần lưu ý

Trong lĩnh vực tài chính, việc nắm rõ tỷ số thanh toán nhanh là rất quan trọng. Bởi chỉ số này sẽ giúp nhà quản trị thấy rõ khả năng chi trả khoản nợ của công ty. Nhờ đó mà các doanh nghiệp xác định được phương hướng phát triển hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu về tỷ số này thông qua bài viết dưới đây.

Định nghĩa tỷ số thanh toán nhanh
Tỷ số thanh toán nhanh là số tỉ lệ % được tính ra nhằm đánh giá khả năng thanh toán các khoản nợ. Những khả năng này được tiến hành dựa trên việc chuyển đổi các khoản ngắn hạn thành tiền mặt.

Để tính được tỷ số thanh toán nhanh người ta lấy tổng số tiền mặt được chuyển đổi từ tài sản. Sau đó chia cho các khoản nợ ngắn hạn. Kết quả thu được chính là tỷ số thanh toán nhanh.

Khi tính tỷ số thanh toán nhanh người ta không áp dụng cho số tiền bán từ hàng tồn kho. Bởi số hàng hóa này gây khó khăn trong việc chuyển đổi thành tiền mặt. Tương tự như vậy, trong công thức tính tỉ số này cũng không được sử dụng các chi phí trả trước.

Tỷ số thanh toán nhanh có ý nghĩa gì?
Tỷ số thanh toán nhanh phản ánh tình hình tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Nếu tỷ số này càng cao thì khả năng thanh toán các khoản nợ càng lớn. Nếu tỷ số thanh toán nhanh thấp đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó có khả năng trả nợ kém.

Khi các doanh nghiệp tính ra mức tỷ số thanh toán nhanh là 1 hoặc lớn hơn, Điều đó cho thấy khả năng chi trả nợ ngắn hạn ở mức cao. Các doanh nghiệp sẽ dễ dàng trong việc thanh toán trước các khoản nợ này. Ngược lại khi tỷ số này nhỏ hơn 1 thì khả năng trả ngay số tiền nợ là không có, cho thấy công ty đang gặp vấn đề về tài chính.

Các vấn đề cần lưu ý khi phân tích tỷ số thanh toán nhanh
Trong các báo cáo tài chính, người ta thường sử dụng tỷ số thanh toán nhanh. Dưới đây là những vấn đề cần lưu ý khi phân tích tỷ số này:

Xem xét khuynh hướng phát triển
Nhà phân tích cần cân nhắc kỹ mức biến động theo thời gian. Bởi các tỷ số thanh toán nhanh sẽ thay đổi tùy thuộc vào khuynh hướng thay đổi của thị trường. Vì vậy, các doanh nghiệp lưu ý so sánh với các chỉ số của từng năm để nắm bắt cụ thể các khuynh hướng. Nhờ đó việc phân tích các tỷ số thanh toán nhanh sẽ chính xác hơn

So sánh tỷ số thanh toán nhanh của công ty với các đối thủ khác
Việc tìm ra sự khác nhau giữa các tỷ số này giúp chủ doanh nghiệp có kết luận về vấn đề của công ty. Chẳng hạn như vị thế hay khả năng tài chính của công ty mình như thế nào. Từ đó, nhà doanh nghiệp sẽ đưa ra các kế hoạch phù hợp với tình hình công ty hơn

Điểm nổi bật của doanh nghiệp
Đa phần các doanh nghiệp đều có những đặc điểm khác biệt. Điều này được phản ánh rõ trong các công nghệ hay sự đầu tư trên các lĩnh vực kinh doanh. Chính vì vậy, chủ doanh nghiệp cần tạo nên một quy chuẩn riêng áp dụng cho công ty. Mỗi doanh nghiệp sẽ có các giá trị khác biệt trong các tỷ số thanh toán nhanh.

Trình bày cẩn thận các tỷ số thanh toán nhanh
Trong bảng cân đối tài sản, tỷ số thanh toán nhanh thường bị che đậy các giá trị thật sự. Bởi các khoản mục chịu rất nhiều tác động từ cách thống kê mang nặng tính hình thức. Chính vì vậy, bạn cần cẩn trọng trong việc trình bày các tỷ số này sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.

Bài viết trên đây của chúng tôi đã cung cấp các kiến thức hữu ích về tỷ số thanh toán nhanh. Doanh nghiệp muốn ổn định tình hình kinh doanh thì điều tất yếu là phải quan tâm đến chỉ số này. Hy vọng những thông tin chúng tôi đưa ra sẽ hữu ích đối với bạn