Recents in Beach

Please check the captcha box to proceed to the destination page.
(Xác nhận bạn không phải người máy để tiếp tục)

Hãy cùng nhau thay đổi ngay từ bây giờ

Những điều đơn giản trong cuộc sống ... Chúng ta cùng nhau thay đổi nó thôi chứ !!!!

Đôi khi chúng ta đổ lỗi cho nhà nước, cho bộ TNMT, đổ lỗi cho quy hoạch. Nhưng, không thể phủ nhận, lỗi từ ý thức của người dân cũng góp phần không nhỏ😪

Hãy tập thói quen cho con bạn từ khi chúng nó còn bé, dù chỉ là 1 cái vỏ kẹo cao su cũng cần phải được vứt đúng chỗ.

Không thiếu những hình ảnh người ngồi trên xe ô tô, kéo kính và vứt toẹt 1 thứ gì đó ra đường, và họ coi đó là công việc phải làm của những người quét rác 😔😢😢

HÃY CÙNG THAY ĐỔI NGAY TỪ BÂY GIỜ!

Nguồn: Green Life