Recents in Beach

Please check the captcha box to proceed to the destination page.
(Xác nhận bạn không phải người máy để tiếp tục)

Trụ sở xã Mỹ Lộc – Phù Mỹ bị trộm hơn 100 triệu đồng

Anh Võ Thanh Vương, cán bộ UBND xã Mỹ Lộc, Phù Mỹ đến trụ sở làm việc thì phát hiện cửa phòng tài chính bị phá khóa, các phòng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch cũng có hiện tượng tương tự.

Trụ sở UBND xã Mỹ Lộc nơi xãy ra vụ việc

Lúc 7 giờ ngày 16.3, anh Võ Thanh Vương, cán bộ UBND xã Mỹ Lộc, Phù Mỹ đến trụ sở làm việc thì phát hiện cửa phòng tài chính bị phá khóa, các phòng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch cũng có hiện tượng tương tự.

Qua kiểm tra, phát hiện phòng tài chính bị kẻ gian cạy tủ lấy 80 triệu đồng, 1 laptop và 1 CPU; phòng phó chủ tịch bị mất 1 laptop.

CA huyện Phù Mỹ đang phối hợp với các cơ quan chức năng và phòng nghiệp vụ CA tỉnh điều tra xác minh vụ trộm.

Danh Nhân
Nguồn: http://baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=15&macmp=16&mabb=142333

Post a Comment

0 Comments